האם יש ערך ברכישת עבודות אקדמיות?

האם יש ערך ברכישת עבודות אקדמיות? ניתן לזהות גורמים שונים שהם בעלי השפעה על איכות החיים של אמהות חד-הוריות. אחד התחומים המקושרים לרמת איכות החיים, באופן טבעי, הוא סיווג האם החד-הורית, סיווג זה (גרושה, אלמנה, חד-הורית מבחירה, רווקה) מקושר גם לרמת המשאבים הכלכליים של האישה, אפשרויות בחירה, חלוקת נטל גידול...